в лошо настроение

словосъч. - нацупен, начумерен, кисел
словосъч. - сприхав, раздразнителен, капризен
словосъч. - унил, потиснат, мрачен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • лошо настроение — словосъч. сръдня, сърдене, мусене …   Български синонимен речник

  • кисел — прил. сърдит, без настроение, намусен, навъсен, нацупен, намръщен, раздразнителен, зъл, лют, горчив, суров прил. вкиснал, прокиснал, рязък прил. груб, невъзпитан прил. начумерен, в лошо настроение прил. ядосан, сръдлив прил …   Български синонимен речник

  • мрачен — прил. тъмен, мътен, затъмнен, потъмнен, непрозрачен, непрогледен, забулен прил. неприветлив, навъсен, печален, скръбен, натъжен, замислен, загрижен, нерадостен, грижовен, песимист прил. злокобен, зловещ, гибелен прил. неясен, неразбираем прил.… …   Български синонимен речник

  • потиснат — прил. подтиснат, подчинен, победен, заробен прил. измъчен, изтезан, угнетен, гнетен, тормозен, изтерзан, с подтиснат дух, мизантроп, мрачен прил. безрадостен, тъжен прил. сърдит, навъсен, враждебен прил. паднал духом, нажален, унил прил …   Български синонимен речник

  • унил — прил. отпаднал, отпуснат, безсилен, немощен, уморен, изтощен, изнемогнал, грохнал, капнал, посърнал прил. неразположен, угнетен, печален, тъжен, нажален, натъжен, меланхоличен, паднал духом, убит духом, омърлушен прил. клюмнал, увехнал, линеещ… …   Български синонимен речник

  • капризен — прил. променчив, изменчив, непостоянен, непоследователен, вятърничав, избухлив, сприхав прил. своенравен, своеобразен, произволен, разглезен прил. глезен, кокетлив прил. безотговорен, блуждаещ, неконцентриран, несъсредоточен, нестабилен прил. на… …   Български синонимен речник

  • мусене — същ. сръдня, сърдене, лошо настроение същ. цупене …   Български синонимен речник

  • натегнатост — същ. напрежение, обтегнатост, интензивност същ. лошо настроение, недружелюбност, нетърпимост …   Български синонимен речник

  • нацупен — прил. намусен, намръщен, начумерен, навъсен, свъсил вежди прил. сърдит, разсърден, недоволен прил. груб, невъзпитан, кисел прил. ядосан, сръдлив прил. в лошо настроение прил. превзет, педантичен, докачлив, нелюбезен, зъл …   Български синонимен речник

  • начумерен — прил. смръщен, навъсен, намръщен, свъсен, мрачен, намусен, нацупен, свил вежди прил. сърдит, разсърден, недоволен прил. кисел, в лошо настроение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.